preloader
Söker du jobb som en personlig assistent? Klicka här

Om oss

Här kan du läsa om våran verksamhet.
Reko assistans har varit verksam inom personlig assistans sedan 2013. Vi har tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att anordna och tillgodose assistans i hela landet. Vårt kunskapsfält inbegriper både barn och vuxna, oavsett vilken personkrets personen tillhör enligt LSS. Vi har kvalificerad personal med språklig kompetens och mångkulturell erfarenhet. Tillsammans talar vi över 10 olika språk, bland annat engelska, arabiska, somaliska, persiska och turkiska.
Nedan följer tre punkter som genomsyrar vår verksamhet:

Det är vår uppgift att se till att assistansen håller god kvalitet med utgångspunkt i kundens egna önskemål - alla har rätt till en tryggare och personligare assistans utformat på sina egna premisser. Den personliga prägeln är grundsatsen i Reko assistans.

Kundfokus
Vi utgår ifrån uppdragsgivarens levda verklighet och unika förutsättningar när vi i samråd med kunden utformar den personliga assistansen. Vår arbetsmetod tar avstamp i kundens individuella förutsättningar och livssituation.
Nytänkande
Vi strävar efter att vara en nytänkande anordnare som agerar utifrån en föränderlig omvärld. Få arbetssätt är huggna i sten och bör ständigt förbättras med tiden. Vi arbetar för att skapa en dynamisk relation där kundens och vår utveckling går hand i hand.
Engagemang
Vi erbjuder hundraprocentigt engagemang. Detta innebär att vi arbetar helhjärtat för att tillgodose kundernas konkreta behov och är alltid lyhörda i våra dialoger. Vi utvärderar kontinuerligt insatserna för att söka efter förbättringsområden.

Nedan presenterar vi kortfattat vad vår verksamhet har att erbjuda:

Kort bindningstid
Vi är självsäkra på hur vi bedriver personlig assistans. Skulle någon mot förmodan inte vilja stanna kvar som vår kund ser vi ingen orsak till att "hålla någon kvar" med ett bindande avtal som innehåller längre uppsägningstid. Därför kan vi erbjuda uppsägning på endast en månad.
Bemanning
Tack vare verksamhetens breda kontaktnät har vi en stor bas tillhanda för rekrytering av assistenter när behov uppstår. Vid rekryteringen av assistenter annonserar vi även på Arbetsförmedlingen och genom bemanningsföretag. Naturligtvis är det kunden själv som väljer sina assistenter, vare sig de är anhöriga eller utomstående.
Arbetsmilljö
Vi ansvarar för att den arbetsmiljö som assistenterna verkar i är säker. Därför bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete med kunden för att tillsammans skapa en god och trygg arbetsmiljö där alla trivs. Vi ser till att det exempelvis alltid finns brandsläckare, brandfilt och första hjälpen-låda på varje arbetsplats.
Vägledning
Det är inte enkelt att ha koll på allt. Vi vägleder därför i stort och smått samt hjälper dig kring en rad andra insatser och stöd, så som handikappersättning, vårdbidrag, bostadsanpassning, bilstöd och annat som du kan ha rätt till.
Aktiviteter
Diverse sociala aktiviteter skapas utifrån den enskildes unika intressen och behov. Det kan vara att åka på resor, äta viss favoritmat på en speciell restaurang, tillsammans heja på ett favoritlag på en fotbollsmatch, eller bara hänga i soffan för att prata om väder och vind.
Utbildning
Hos oss anordnas kontinuerliga utbildningar som i regel är obligatoriska för assistenterna att närvara vid. Dels gällande bemötande, förhållningssätt och värdegrund, dels gällande första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Om kunden önskar att assistenterna går särskilda kompetenshöjande utbildningar tillgodoser vi naturligtvis detta.
Schemaläggning
Enkel schemaläggning och tidrapportering: Det digitala system vi i regel använder oss av och funnit vara det effektivaste för att sköta dokumentation, schemaläggning och tidrapportering heter Aiai. Systemet är användarvänligt, beprövat och lätt att lära sig. Det går att komma åt via alla datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
Juridisk rådgivning / biträde
Vi samarbetar med en rad olika jurister med specialkompetens och lång erfarenhet inom lagstiftning som rör stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) och 51 kap Socialförsäkringsbalken (SFB). Läs mer om detta genom att klicka på rubriken.