preloader
Söker du jobb som en personlig assistent? Klicka här

Juridisk rådgivning

Här kan du läsa om juridiken inom vår verksamhet
Utan juridiska kunskaper kan det bli mycket svårt och tidskrävande att på egen hand sätta sig in i lagar, regler och ansökningsprocesser. Det är ingen lätt sak att hålla sig kontinuerligt uppdaterat inom aktuell lagstiftning och rättspraxis. Vi samarbetar med flera jurister. Bland dessa är en av Sveriges främsta advokater inom området, som med sin specialkompetens hjälpt hundratals personer att få den assistans de behöver och har rätt till enligt lagen.

Vi kan hjälpa er med:

Ny ansökan
Hos oss får du hjälp med hela ansökningsprocessen och vi hjälper dig naturligtvis med alla relevanta myndighetskontakter. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med sjukvården för att få fram behövligt medicinskt underlag.
Utökning av timmar
Anser du att du behöver assistenter i större utsträckning än vad du har idag? Vi hjälper dig gärna med att analysera ditt nuvarande beslut och att ansöka om fler assistanstimmar. Vi har rik erfarenhet av ärenden av detta slag.
Överklagan
Vi har stor erfarenhet av att överklaga felaktiga beslut till domstol. Har du fått avslag på din ansökan om personlig assistans eller inte fått det antal assistanstimmar som du har sökt är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Kort om lagen:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ersatte den 1 januari 1994 omsorgslagen och innebar en expansion av denna rättighetslag. Den kompletterar socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och skall försäkra att särskilt behövande får det stöd i det dagliga livet som krävs med målsättningen att oberoende av funktionsnedsättning kunna uppleva samma möjlighet till självförverkligande som andra i samhället. Enligt lagen ska den enskilde som är berättigad personlig assistans ha största möjliga inflytande samt medbestämmande gällande stödet.